Home Modlitwy do Ducha Świętego Modlitwy do Ducha Świętego - Modlitwa na każdy dzień

Terminy Spotkań:

 

CZERWIEC  2020 r

 

 

04-06-2020

ADORACJA

czwartek, godz.18:30

 

 

11-06-2020

BOŻE CIAŁO

 

 

18-06-2020

SPOTKANIE MODLITEWNE

czwartek, godz.19:00

 

 

 

25-06-2020

MSZA ŚWIĘTA

czwartek, godz. 19:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Licznik odwiedzin:Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates

Modlitwy do Ducha Świętego - Modlitwa na każdy dzień
Modlitwy do Ducha Świętego

.

MODLITWY NA KAŻDY DZIEŃ


 

Niedziela
O Duchu Święty, Miłości istotna Ojca i Syna, Miłości Nieskończona, która zamieszkujesz dusze sprawiedliwe, zstąp na mnie w nowej Pięćdziesiątnicy i przynieś mi obfite Swe dary, owoce, łaski i zjednocz mnie ze Sobą jako najsłodszy Oblubieniec mojej duszy.
Oddaję Ci się całkowicie. Bądź światłem przenikającym, oświecającym mój rozum, słodką pobudką, poruszającą i kierującą moją wolę, mocą nadprzyrodzoną, która daje siłę do wiernego trwania przy Tobie. Doprowadź do końca we mnie Swoje dzieło uświęcenia i miłości.
Bądź słodkim natchnieniem dla dobrych, spokojnym wyrzutem dla grzeszników, pociechą i ochłodą dla cierpiących, siłą i pomocą dla upadających, światłem dla pogrążonych w ciemnościach i cieniu śmierci. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

Poniedziałek
O Miłości Boga wiecznego, o święty darze Ojca Wszechmocnego i Najświętszego Syna Jego, Duchu Uświęcicielu, najłaskawszy Pocieszycielu strapionych, przeniknij Twoją potężną mocą wnętrze serca mego. Blaskiem Twojego wspaniałego światła rozjaśnij wszystkie ciemne zakamarki zaniedbanego mieszkania mego serca, nawiedź je i użyźnij obfitą rosą Twojej łaski. Przeniknij mnie Twoją miłością, przeniknij aż do dna moje serce i rozpal je tym zbawiennym płomieniem.
Przybądź, duchu Przenajświętszy, przybądź i zmiłuj się nade mną. Ogarnij mnie i łaskawie wysłuchaj, abym według niezmierzonego miłosierdzia Twego mógł się Tobie podobać. Prosimy Cię o to przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego, który z Ojcem żyje i króluje w jedności z Tobą przez wszystkie wieki wieków. Amen.

 

Wtorek

Duchu Święty, wierzę, że ilekroć wstępujesz do mego serca, przygotowujesz w nim mieszkanie Ojcu i Synowi. Błogosławiony ten, kto zasłużył na to, by Cię gościć. Przyjdź więc, przyjdź, najłaskawszy Pocieszycielu skruszonego serca, opiekunie w każdej potrzebie i podporo w ucisku.
Przybądź, oczyść z grzechów i ulecz rany. Przybądź mocy słabych, upadających. Przybądź, nauczycielu maluczkich,Ty, który poniżasz wyniosłych. Przybądź, nadziejo biednych, pokrzepienie słabych. Przybądź, kierowniku serc, porcie zagubionych. Przybądź, ozdobo wszystkich żyjących, jedyne zbawienie umierajacych. Prosimy Cię przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego, który z Ojcem żyje i króluje w jedności z Tobą przez wszystkie wieki wieków. Amen.

 

Środa
Boże miłosierny, słodyczy i miłości moja. Ześlij z nieba Twego Ducha Świętego i stwórz we mnie serce i dycha nowego. Twoje namaszczenie niech mnie nauczy wszystkiego, albowiem wybrałem Cię i miłuję Cię ponad wszystko.
O Duchu Święty, Boże Miłości, w ciągu całego mojego życia bądź moim mistrzem, nauczycielem i najlepszym przyjacielem mego serca. Wlej w nie dar mądrości i potęgi, szczodrobliwości i łaskawości, miłości i czystości.
Poddaję woli Bożej nie tylko moją wolę, lecz wszystkie moje władze i zmysły. Uczyń mnie coraz bardziej zdolnym przyjąć Twoje Boskie działanie, coraz bardziej zdolnym otwierać się na Twoje delikatne natchnienia. Proszę Cię przez Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela, który z Ojcem żyje i króluje w jedności z Tobą przez wszystkie wieki wieków. Amen.

 

Czwartek
O Duchu Prawdy, daj mi poznać Twoje Słowo, naucz mnie pamiętać o tym wszystkim, co mi przekazujesz. Oświecaj mnie, prowadź i uczyń podobnym do Jezusa, udzielając mi Jego cnót, a nade wszystko Jego cierpliwości, pokory, posłuszeństwa. Uczyń mnie uczestnikiem Jego zbawczego dzieła i daj mi zrozumieć i ukochać każde, nawet najmniejsze cierpienie, które nawiedza mnie i moich najbliższych.
O Duchu Święty, oddaję Ci się cały. Weź w posiadanie moje serce, prowadź mnie drogą przestrzegania Bożych przykazań. Spraw, abym żył jak prawdziwe dziecko Ojca Niebieskiego, jako ten, który narodził się z Ciebie, do Ciebie całkowicie należy i pragnie przy Tobie pozostać na zawsze.
Przyjdź, o Duchu Ożywicielu i odnów oblicze ziemi; ożyw nasze dobre pragnienia, daj nam pokój, jakiego świat dać nie może. Bądź obecny w Swoim Kościele, daj mu świętych kapłanów, gorliwych apostołów. Proszę Cię przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana, który z Ojcem żyje i króluje w jedności z Tobą przez wszystkie wieki wieków. Amen.

 

Piątek
Duchu Święty, Duchu Miłości! Daj mi prawdziwego ducha synostwa względem Ojca Niebieskiego, wielką ufność w Jego ojcowską dobroć; daj doskonałe oddanie się Jego świętej woli i niezmierną wdzięczność za Jego łaski. Prowadź mnie drogą wierności Jezusowi i wspomagaj moją słabość w pełnieniu codziennych obowiązków.
"Obmyj, co jest brudne; zroś, co oschłe; ulecz, co zranione; ugnij, co oporne; ogrzej, co jest zimne; sprostuj, co jest zdrożne. Udziel, ufającym Tobie, siedem świętych darów. Daj zasługę męstwa, daj wieniec zwycięstwa, daj wieczystą radość". Prosimy Cię o to przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

Sobota
O Duchu Święty, Tyś jest rozdawcą skarbów, jakie kryją się w miłosierdziu Ojca; Ty jesteś szafarzem darów Ojca i Syna. Ty nam objawiasz, co powinniśmy czynić, aby podobać się Trójcy Przenajświętszej, działającej w głębi naszego serca.
O Boże, daj nam poznać drogę, którą mamy kroczyć, aby dojść do Ciebie i naucz nas pełnić Twoją wolę; Duch Twój niechaj nas prowadzi prawą ścieżką. Stwórz w nas, o Boże, serce czyste i wlej w nas Ducha Twego, Ducha Prawości i Prawdy. Nie odrzucaj nas, Boże, od Oblicza Twojego i nie pozbawiaj nas Twego ducha. Podtrzymuj nas, o Boże, mocą Ducha Świętego, bez Niego bowiem nic nie możemy uczynić.
O Duchu Święty, Duchu Prawdy! Ty działasz w naszych sercach i pouczasz nas - uczyń nas uważnymi na Twój dar rozumu i otwartymi na Twe natchnienia. Prosimy Cię przez Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela, który z Ojcem żyje i króluje w jedności z Tobą przez wszystkie wieki wieków. Amen.