Home Modlitwy do Ducha Świętego Modlitwy do Ducha Świętego - Modlitwa o dary i łaski Ducha Świętego

Terminy Spotkań:

 

CZERWIEC  2020 r

 

 

04-06-2020

ADORACJA

czwartek, godz.18:30

 

 

11-06-2020

BOŻE CIAŁO

 

 

18-06-2020

SPOTKANIE MODLITEWNE

czwartek, godz.19:00

 

 

 

25-06-2020

MSZA ŚWIĘTA

czwartek, godz. 19:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Licznik odwiedzin:Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates

Modlitwy do Ducha Świętego - Modlitwa o dary i łaski Ducha Świętego
Modlitwy do Ducha Świętego

MODLITWY O DARY I ŁASKI DUCHA ŚWIĘTEGO

Poświęcenie się Duchowi Świętemu
Duchu Święty, Duchu Boży, Duchu Światła i Miłości! Tobie poświęcam rozum mój, serce moje, wolę moją i całego siebie w życiu doczesnym. Spraw, aby rozum mój był zawsze chętny na przyjmowanie natchnień, pochodzących od Ciebie z nieba i nauki Kościoła świętego, którym Ty nieomylnie kierujesz i rządzisz, aby serce moje zawsze pałało miłością do Boga i bliźniego, a wola moja zawsze z wolą Bożą się zgadzała, aby całe moje życie było wiernym naśladowaniem życia i cnót Pana naszego i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, któremu z Bogiem Ojcem i z Tobą niech będzie zawsze cześć i chwała. Amen.

O dar dobrej modlitwy
Boże mój, boleję bardzo, że tak mało kocham modlitwę i tak rzadko ją podejmuję. Nie potrafię mówić do Ciebie z miłości, nie widzę Twej potęgi i twej dobroci. Dlatego obojętność zalega moje serce, które nie jest zdolne wznieść myśli do Ciebie. Panie, ogarnij mnie swym tchnieniem, obudź uczucia zgaszone przez grzechy i nadmierne zatopienie się w drobiazgach codziennego życia.
Daj mi ducha skupienia i głębokiej pobożności, abym umiał oddalać niepokojące roztargnienia, gdyż przenikają one moje myśli i oddalają mnie od Ciebie. Usta wymawiają słowa modlitwy, ale duch mój jest opanowany przez wyobraźnię, pożądania i sprawy przyziemne.
Nie pozwól, Panie, aby zabrakło modlitwy w moich myślach i w moim sercu. Jeśli tak się stanie, wówczas pozbawiony będę także Twojej łaski i błogosławieństwa. Nie opuszczaj mnie i mej duszy w czasie natarczywego ataku rozmaitych pokus i szalejącego wokoło zła.
Naucz mnie, Boże, wołać do Ciebie na wszystkich drogach mojego życia, wzywać Twej pomocy, u Ciebie szukać natchnienia do rzeczy wielkich i świętych. Amen.

Modlitwa o miłość
Boże, Ty sprawiasz, że wszystko służy dobru tych, którzy Ciebie miłują; daj naszym sercom niezłomne uczucie Twej miłości, aby żadna pokusa nie zdołała stłumić w nas pragnień zrodzonych z Twojego natchnienia.
O Duchu Święty, przyjdź do mego serca.
O Boże żywy, mocą Twoją świętą pociągnij me serce ku sobie. Racz mi udzielić roztropnej miłości i daru świętej bojaźni. Zachowaj mnie od wszelkiej złej myśli. Niech miłość Twoja będzie mi żarem i światłem, ażeby każdy ciężar stał się mi lekkim ciężarem.
Święty mój Ojcze i słodki mój Panie! Wspomóż mnie w każdej Twej służbie.
Chryste, Miłości, daj mi miłość Twoją!
Duchu Święty, Uświęcicielu mój, napełnij me serce żarem Twej miłości. Amen.

Modlitwa o pokój
Duchu Święty, Boże, od którego pochodzą święte pragnienia, prawe zamiary i cnotliwe czyny, użycz swoim sługom pokoju, jakiego świat dać nie może. Niech serca nasze będą poddane Twojej woli, a czasy, w których żyjemy, niech za łaską Twoją będą spokojne i wolne od grozy nieprzyjaciół.
Boże, Ojcze Pana naszego Jezusa Chrystusa, jedynego Zbawiciela, Dawcy pokoju, dozwól, byśmy uświadomili sobie wielkie niebezpieczeństwa, w jakich pogrążają nas nieszczęsne podziały.
Spraw, by znikła wszelka nienawiść, wszystkie przesądy, wszystko, co może nam stawiać przeszkody na drodze zjednoczenia i Bożej zgody. Tak jak jest tylko jedno ciało i jeden Duch i jedna nadzieja, którą otrzymaliśmy, jak jest jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest, jeden Bóg i Ojciec wszystkich, tak też spraw, byśmy mogli żyć zjednoczeni świętymi węzłami prawdy i pokoju, wiary, miłości i jedną myślą oraz jednym głosem wychwalać Ciebie, przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Amen

Modlitwa o radość
Zechciej mi dać, o Panie, zdrowie ciała i umiejętność zachowania go. Zechciej mi dać, o Panie, świętą duszę, która ma stale na względzie to, co jest dobre i czyste. Spraw, abym w obliczu pokusy do grzechu nie wpadał w strach, ale umiał znaleźć sposób przywrócenia wszystkim rzeczom należytego porządku.
Zechciej, o Panie, dać mi duszę, której obca jest wszelka nuda i która nie zna szemrania, wzdychań i narzekania.
Panie, obdarz mnie zmysłem humoru. Daj mi łaskę rozumienia się na żartach, ażebym zaznał w życiu trochę prawdziwej radości, a i innych mógł nią obdarzyć.
Panie, któryś w księgach Swoich świętych powiedział, że "w pogodnym obliczu króla jest życie", okaż nad nami i nad ziemią, którąś stworzył, pogodne Swoje Oblicze i udziel nam pogody ducha.
Łaskawym Swym i pogodnym Obliczem oświeć, Duchu Święty, nasze serca, wzmocnij w nas blask Twojej łaski, abyśmy poprzez dobre uczynki zasłużyli na to dobro, o które Ciebie prosimy. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Modlitwa o męstwo
Prosimy Cię, Panie, zetrzyj pychę naszych wrogów i złam ich upór mocą Swojej prawicy.
Panie, niech Twoja łaska, o którą prosimy, oczyści nas z ukrytych grzechów i wybawi od nieprzyjacielskich zasadzek.
Wejrzyj, Obrońco nasz, Boże i broń nas od niebezpieczeństw grożących nam ze strony nieprzyjaciół, abyśmy uwolnieni od wszelkich niepokojów, mogli Ci służyć swobodnym umysłem.
Wszechmogący i najłaskawszy Boże, wejrzyj na nasze prośby i uwolnij nasze dusze od pokus złych myśli, abyśmy mogli być godnym przybytkiem Ducha Świętego.
Duchu Święty, Mocy nasza, wlej otuchę i siłę w nasze serca i umocnij naszą wolę, abyśmy mogli dobrze wypełniać swoje codzienne obowiązki. Oświecaj nasz umysł, niech poznajemy coraz lepiej Boże prawdy, zapalaj nas do coraz większego miłowania Boga i każdego bliźniego. Niech Twoja łaska umacnia nas na drodze do szczęścia wiecznego. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Modlitwa o realizację własnego powołania
Duchu Święty, Ty oświecasz nasze umysły, Ty obdarzasz darami, rozdzielasz charyzmaty, dajesz natchnienie. Daj mi łaskę jasnego poznania, co mam czynić, jaką drogę mam wybrać, by być właściwym człowiekiem na właściwym miejscu. Oświeć mój umysł, abym lepiej poznał siebie, bym lepiej potrafił wykorzystywać swoje zdolności do wypełniania woli Bożej. Ufam, że skoro właściwie odczytam swoje powołanie, to nie zabraknie mi Twojej łaski w realizacji rzeczy trudnych, że potrafię pokonać wszelkie przeszkody, by wypełniły się Boże zamiary. Wspomagaj mnie Duchu Święty swoimi łaskami, dodawaj sił w chwilach trudnych, tak by od początku do końca towarzyszyła mi Twoja moc. Amen.

Modlitwa o natchnienie w pracy
Mam podjąć trud pracy. Oby mój wysiłek nie poszedł na marne, ale przyniósł błogosławione owoce. Moja praca składa się z mnóstwa czynności, różnych drobiazgów, etapów następujących po sobie. Proszę Cię, Duchu Święty, o natchnienie, abym umiał pracować lepiej, bym znalazł sposób na właściwe ułożenie swoich zajęć, aby moja praca była jakościowo lepsza i bardziej wydajna. Oddal ode mnie także poczucie zmęczenia, przyjdzie bowiem właściwy czas na wypoczynek. Uczyń mój trud owocnym, daj mi doznać zadowolenia z wszystkiego, co dobrze mi wyjdzie, abym mój zapał wzrastał i większa była chęć robienia dobrego użytku z moich talentów i mojego powołania. Chociaż praca jest trudem wykonywanym "w pocie czoła"; błogosław mi w pracy, daj mi natchnienie, by trud ten stał się dla mnie trudem chcianym, a jego owoc był pożyteczny. Amen.

Modlitwa o wytrwanie w prawdzie
Każdego dnia tak wiele informacji dochodzi do moich uszu. Prasa, radio i telewizja serwują mi wiadomości, chcą mnie uczyć, co teraz jest modne, podają mi, co wywołuje sprzeciw, a co aprobatę opinii publicznej, chcą mi wmówić, co jest dobre, a co złe. Patrzę, słucham i oglądam. Nie wszystko mi się podoba, nie wszystko aprobuję. Proszę Cię, Duchu Święty, o jasność w ocenie, w sądzeniu spraw, bym tam, gdzie są niejasności, umiał czytać między wierszami, bym umiał rozpoznać, jaka intencja i jaka wola kryje się w przekazywanych treściach, bym umiał odróżnić prawdę od polityki, rzeczywistość od grania na uczuciach, szczerość od próby wciskania fałszu. Duchu Święty pomóż mi ustrzec się od błędu. Amen.

 

Modlitwa o wytrwanie do końca
Trójco Przenajświętsza, Ojcze, Synu, Duchu Święty, Boże Jedyny, Tyś mnie stworzył aktem mocy Swojej, Tyś mnie odkupił z nadmiaru dobroci Swojej, Tyś mnie uświęcił tchnieniem Swej łaski, strzegłeś mnie Opatrznością Swoją i sam z miłości ku mnie przeznaczyłeś mnie do uczestnictwa w Twej chwale.
Ty nie przestajesz obdarzać mnie miłością, łaskami, dobrodziejstwami, za które odpłacam się niewdzięcznością i niewiernością.
Boże mój, uciekam się do Twego nieskończonego miłosierdzia, żałując mocno i szczerze, że Cię nieustannie obrażam, tak mało znam, tak mało kocham. Przeniknięty Twoim Duchem uczynię wszystko, by coraz bardziej Cię miłować i wiernie Tobie służyć do końca życia.
Ratuj mnie, Boże, w chwili mojej śmierci, która ma rozstrzygnąć o moim wiecznym szczęściu. Wybaw mnie od zasadzek mocy piekielnych i ataków złego ducha; od lęku i trwogi, od pokus, rozpaczy, nieufności, od pychy i zatwardziałości serca. Poleć mnie opiece Najświętszej Maryi Pannie, wszystkim Aniołom i Świętym.
Duchu Święty, Duchu Nadziei, wysłuchaj mnie. Niech zbawienie moje będzie pięknym owocem Twojej miłości. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

.