Home Modlitwy do Ducha Świętego Modlitwy do Ducha Świętego - Koronka do Ducha Świętego

Terminy Spotkań:

 

CZERWIEC  2020 r

 

 

04-06-2020

ADORACJA

czwartek, godz.18:30

 

 

11-06-2020

BOŻE CIAŁO

 

 

18-06-2020

SPOTKANIE MODLITEWNE

czwartek, godz.19:00

 

 

 

25-06-2020

MSZA ŚWIĘTA

czwartek, godz. 19:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Licznik odwiedzin:Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates

Modlitwy do Ducha Świętego - Koronka do Ducha Świętego
Modlitwy do Ducha Świętego

.

KORONKA DO DUCHA ŚWIĘTEGO (1)

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego...
Przybądź Duchu Święty,
Spuść z niebiosów wzięty
Światła Twego strumień.
Przyjdź Ojcze ubogich,
Dawco darów mnogich,
Przyjdź światłości sumień.
O najmilszy z gości,
Słodka serc radości,
Słodkie orzeźwienie.
W pracy Tyś ochłodą,
W skwarze żywą wodą, W płaczu utulenie.
Światłości najświętsza
Serc wierzących wnętrza
Poddaj Twej potędze!
Bez Twojego tchnienia
Cóż jest wśród stworzenia?
Jeno cierń i nędze.
Obmyj, co nieświęte,
Oschłym wlej zachętę,
Ulecz serca ranę.
Nagnij, co jest harde,
Rozgrzej serca twarde,
Prowadź zabłąkane.
Daj Twoim wierzącym,
Tobie ufającym
Siedmiorakie dary.
Daj zasługę męstwa,
Daj wieniec zwycięstwa,
Daj szczęście bez miary.

 

 1. Bądź Uwielbiony, Boże Duchu Święty i przyjdź do nas w darze Mądrości.
  Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu.
 2. Bądź Uwielbiony, Boże Duchu Święty i przyjdź do nas w darze Rozumu.
  Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu.
 3. Bądź Uwielbiony, Boże Duchu Święty i przyjdź do nas w darze Rady.
  Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu.
 4. Bądź Uwielbiony, Boże Duchu Święty i przyjdź do nas w darze Męstwa.
  Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu.
 5. Bądź Uwielbiony, Boże Duchu Święty i przyjdź do nas w darze Umiejętności.
  Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu.
 6. Bądź Uwielbiony, Boże Duchu Święty i przyjdź do nas w darze Pobożności.
  Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu.

 1. Bądź Uwielbiony, Boże Duchu Święty i przyjdź do nas w darze Bojaźni Bożej.
  Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu.
P: Ześlij Ducha Twego, Panie, a powstanie życie
W: I odnowisz oblicze ziemi.
Módlmy się: Boże, Tyś pouczył serca wiernych światłem Ducha Świętego. Daj nam w tymże Duchu poznać, co jest prawe i Jego pociechą zawsze się radować. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
P: Niepokalana Oblubienico Ducha Świętego
W: Módl się za nami.

 

KORONKA DO DUCHA ŚWIĘTEGO (2)

Na początku - Wierzę w Boga..., dalej jak zwykle 5 dziesiątek Różańca - 1 Ojcze nasz, 10 Zdrowaś Maryjo i dodaje sie po słowie "... Jezus" następujące słowa odpowiednio do każdego dziesiątka:

 

 1. "Który niech usposobi nasze serca na przyjęcie pełni łask Ducha Świętego".
 2. "Który niech nam udzieli Ducha Świętego, pomnoży i umocni w nas wiarę, nadzieję i miłość".
 3. "Który niech nas przez Ducha Świętego umocni, oświeci, prowadzi, rządzi i uświęci".
 4. "Który niech nasze serca zapali miłością Ducha Świętego i napełnia największą pokorą, łagodnością, cierpliwością, uległością, oddaniem, mocą i świętością".
 5. "Który niech nam ześle siedem darów oraz owoce Ducha Świętego i użycza wszystkiego co dobre, a powstrzymuje od wszystkiego co złe".

Po każdym dziesiątku mówimy:
"Chwała Ojcu..." oraz:
"O Maryjo, Niepokalana Oblubienico Ducha Świętego, módl się za nami".

Na zakończenie:
Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci drogocenną Krew Chrystusa, przez Najświętsze Serce Jezusa i Maryi na otrzymanie darów Ducha Świętego dla ratowania dusz. Amen.

Ojcze Niebieski, ofiarujemy Ci przez Maryję nieskończoną ilość razy, przez całą wieczność w imieniu wszystkich i za wszystkie dusze, Miłość Ducha Świętego ze wszystkimi jej skutkami w życiu doczesnym i wiecznym. Amen.